Een echte supporter wil alles weten

Er zijn nog steeds veel mensen die geen idee hebben wat de SDG's zijn of waar ze voor staan. Hier onder de uitwerking in de Nederlandse vertaling zoals die te vinden is op wikipedia.nl. 

In augustus 2015 bereikten 193 landen een akkoord over de volgende 17 doelstellingen

 1. Geen armoede - Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.
 2. Geen honger - Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw.
 3. Goede gezondheid - Het waarborgen van gezonde levens en het bevorderen van welzijn voor iedereen en alle leeftijden.
 4. Hoogwaardig onderwijs - Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.
 5. Gendergelijkheid - Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen - Ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en duurzaam beheerd worden.
 7. Duurzame en betaalbare energievoorziening - Het zekerstellen van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 8. Goede werkgelegenheid en economische groei - Het bevorderen van duurzame, inclusieve economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Innovatie en goede infrastructuur - Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.
 10. Ongelijkheid verminderen - Het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen - Het creëren van steden en menselijke nederzettingen die inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.
 12. Verantwoord gebruik van hulpbronnen - Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Klimaatmaatregelen - Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.
 14. Duurzame oceanen - Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
 15. Duurzaam landgebruik - Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen, het waarborgen van een duurzaam bosbeheer, het bestrijden van woestijnvorming, en het tegengaan van landdegradatie en verlies aan biodiversiteit en het treffen van maatregelen voor het herstel.
 16. Vrede en gerechtigheid - Het stimuleren van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.
 17. Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling - Het versterken van implementatiemanieren en het revitaliseren van het wereldwijd samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling.
 
Bron: wikipedia.nl
 

1 incl. BTW